Kuidas saada metsa müügil kinnistu eest parim hind?

Metsaomaniku esimene samm metsa müümisel on otsustada, kas ta müüb metsakinnistu terves koosseisus või üksnes kinnistul kasvava metsa. Erinevus metsakinnistu ja kasvava metsa müümisel seisneb selles:

Metsakinnistu müümisel on ühekordne tulu maksimaalne, riske on vähem ja tehing on notariaalne ning müügi järel vahetub terve metsakinnistu omanik

Kasvava metsa müümisel on tegemist raieõiguse müügiga - metsaomanikule jääb kinnistu alles ning püsib võimalus sellega tulevikus tulu teenida, aga ostja tuleb valida hoolikalt ning tehing ei ole notariaalne

Kuidas saavutada metsa müügiga maksimaalne tulu?

Metsaomanik saavutab maksimaalse tulu metsa müügiga siis, kui müüb kinnistu koos sellel kasvava metsaga. Selline otsus võib olla mõistlik metsaomanikule, kellel pole huvi oma metsakinnistu arendamiseks või kes on saanud kinnistu kingituseks või päranduseks.

Metsaomanikul on võimalik teenida maksimaalne tulu ka pikemas perspektiivis. Kui metsaomanik müüb üksnes raieõiguse, jääb kinnistu alles ning sellelt on võimalik tulevikus uuesti tulu teenida. See tähendab, et metsaomanikul tuleb kinnistut arendada ja uuendada, et metsamaal püsiks väärtus. Selline teguviis sobib metsaomanikule, kes on metsa majandamise alal vajalike oskuste ja teadmistega ning soovib oma aega sellesse valdkonda investeerida. Raieõiguse müügiks peab metsaomanik esitama Keskkonnaametile metsateatise ja sõlmima raieõiguse võõrandamise lepingu.

Kui metsaomanik soovib teostada uuendusraiet vähemalt 5 ha suurusega kinnistul, tuleb koostada metsamajandamiskava.

Kuidas hinnata oma metsa väärtust?

Enne, kui metsaomanik alustab müügiga, tuleb teada oma metsamaa väärtust. Metsa väärtust kujundab erinevad tegurid nagu asukoht, aluspinnas, liigiline ja vanuseline koosseis, metsa tervislik seisund või kasvukohatüüp. Metsaomanik ei ole pädev ise oma metsa hindama, samuti ei tasu nõu küsida tuttavalt metsaomanikult. Metsa väärtuse hindamist tasub küsida professionaalselt ja erapooletult ettevõttelt, kellel puudub kohalikul tasandil isiklik huvi. Eesti suurimatel metsaettevõtetel on meeskonnas tipptasemel taksaatorid ehk metsahindajad, kes oskavad metsakinnistu väärtust õigesti hinnata.

Milline on õige ostja?

Kindlasti tasub hinnapakkumist küsida ka teie kohalikust metsaseltsist või erametsa seltsist. Metsa Ostu hinnapakkumisel andke kindlasti ka teiepoolne hinnasoov ning küsige võimalusel pakkumisi mitmelt metsafirmalt või metsaseltsilt.

Õige ostja leidmiseks tuleb metsaomanikul kaaluda erinevaid pakkumisi ning teha põhjalik taustakontroll. Me ei soovita võtta vastu esimest ja soodsaimat pakkumist. Metsakinnistu müümisel on oluline, et tegemist poleks vahendajaga, vaid professionaalse firmaga. Raieõiguse müümisel on oluline, et ostjal oleks kvaliteetne tehnika ja tipptasemel meeskond. Aitame metsaomanikel leida õige ostja oma kinnistule!

Kas metsaoksjonid on alati parim valik?

Metsaoksjonite korraldajad on need seaduslikud vahendajad, kes panevad metsamaa või raieõiguse oma keskkonda müüki ning kutsuvad metsandusettevõtteid üle kogu Eesti oksjonile osalema. Metsaoksjonid ei garanteeri alati kõrgeimat hinda, sest kindel on see, et metsandusettevõtted ei maksa oksjonitel kõrgemat hinda kui otse omanikule. Ühtlasi tuleb metsaomanikul arvestada, et oksjoni järel tuleb lõpptulust maksta välja komisjonitasud.

Metsaomaniku ABC metsa müües

1. Otsusta, kas müüa metsakinnistu tervikuna või üksnes sellel kasvav mets

2. Metsamaa müümisel vali ostja hoolega, tee põhjalik taustakontroll ning kaalu omavahel erinevaid pakkumisi

3. Metsakinnistu müük on notariaalne tehing, raieõiguse võõrandamisel tuleb sõlmida ostja ja müüja vahel leping

4. Usaldusväärsed on professionaalsed metsaettevõtted, kellel on olemas kvaliteetne tehnika ja tasemel tööjõud

5. Parim hind ei tähenda alati parimat tulemust

6. Raieõiguse võõrandamise lepingus tuleb osapooltel sätestada vastutus ka raie toimumise järel äraveo korraldamiseks ja võimalike kahjude likvideerimiseks

7. Metsaoksjonid ei tähenda automaatselt kõrgeimat hind

8. Jää endale kindlaks tasumise osas - väldi hiliseid või osade kaupa makseid, metsakinnistu müügil kasuta notari deposiidi võimalust.

Kas metsaomanik võib oma metsas ise raiuda?

Eesti metsaseadus lubab metsaomanikul ühe aasta jooksul raiuda metsast välja kuni 20tm tuulemurdu või kahjustatud puitu. Kui metsaomanik soovib raieulatust suurendada, tuleb tal esitada Keskkonnaametlie metsateatis. Metsateatis on raiepilet, mida saab e-metsateatise veebiteenusena registreerida või e-postiga Keskkonnaametile saata.

.

Metsakinnistutel, mis on suuremad kui 5 ha, ei saa raiet teostada ilma metsamajandamiskavata, kui raie ületab 20tm aastas. Metsamajandamiskava annab kasuliku ülevaate metsakinnistu ja kasvava metsa seisukorrast ning kehtib 10 aastat. Soovitame metsaomanikul enne raietegevust põhjalikult tutvuda metsaseadusega. Siinkohal on oluline, et ostjaga on kokku lepitud raiutavate puuliikide sortimendid, hinnad ning planeeritud metsa ära- ja väljavedu.

Metsamajanduskava taotle SIIT

Hea metsaomanik - enne, kui mõtled raiet teostada, analüüsi, kas Sul jagub piisavalt teadmisi ja oskusi.

Samuti võite tutvuda kokkuvõtva teemaga Metsa majandamine